Wednesday, March 5, 2008

STPM GEOGRAFI

Kandungan
Mengandungi dua bahagian iaitu alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.

Kajian luar
Kumpulan tajuk untuk kajian luar adalah seperti berikut.
Bahagian alam sekitar fizikal - gerakan jisim, cerun (kawasan beralun/pantai), sistem sungai, parameter cuaca (di kawasan luar bandar/bandar), kemarau. banjir, kegunaan air, ekologi di kawasan kecil seperti kolam,paya, dan ekologi hutan seperti di tanah tinggi/ tanah pamah.Pendekatan kajian luar bagi bahagian alam sekitar fizikal tertumpu kepada pengaruh sesuatu fenomena fizikal terhadap aktiviti manusia.
Bahagian alam sekitar manusia. - perumahan, pengangkutan, pertanian, perlombongan, perikanan, pembalakan, perkilangan, dan pelancongan.Pendekatan kajian luar bagi bahagian alam sekitar manusia adalah tentang dampak alam sekitar sebagai hasil pembangunan aktiviti manusia.


Bentuk PeperiksaanTerdiri daripada dua kertas:
Kertas 1: Alam Sekitar Fizikal (3 jam)
Kertas 2: Alam Sekitar Manusia ( 3 jam )

2 comments:

Anonymous said...

THANK SO SO MUCH FOR THE TIPS..TAKE CARE..HAVE A NICE DAY

aimi said...

gotcha..! thanks a lot 4 diz useful blog..really need it..:)