Wednesday, March 5, 2008

STPM KESUSASTERAAN MELAYU

Kandungan
Mengandungi dua bahagian,
iaitu Bahagian Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Bahagian Kesusasteraan Melayu Moden

Teks Kajian

Bahagian Kesusasteraan Melayu TradisionalKarya Agung:
1.A. Samad Ahmad (peny.), 2003. Sulalatus Salatin Sejarah Melayu (Edisi Pelajar). Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka.
2.Prosa Melayu Tradisional dan Puisi Melayu Tradisional: Majlis Peperiksaan Malaysia (peny.), 2003. Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bahagian Kesusasteraan Melayu ModenNovel:
1.Keris Mas, 2003. Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
2.Cerpen, Drama, dan Sajak: Majlis Peperiksaan Malaysia (peny.), 2003. Mutiara Sastera Melayu Moden. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bentuk PeperiksaanTerdiri daripada dua kertas:
Kertas 1: Kesusasteraan Melayu Tradisional (3 jam)
Terdiri daripada empat bahagian:
Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional
Bahagian B: Karya Agung
Bahagian C: Prosa Melayu Tradisional
Bahagian D: Puisi Melayu Tradisional
Kertas 2: Kesusasteraan Melayu Moden (3 jam)
Terdiri daripada empat bahagian:
Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden dan Kritikan Sastera
Bahagian B: Novel dan Cerpen
Bahagian C: Drama
Bahagian D: Sajak

No comments: