Wednesday, March 5, 2008

STPM Bahasa Tamil

Kandungan
Mengandungi dua bahagian,
iaitu bahagian bahasa Tamil dan bahagian kesusasteraan Tamil.

Bentuk Peperiksaan
Terdiri daripada dua kertas:

Kertas 1 (Bahasa) (3 jam)
Mengandungi lima bahagian:
Bahagian A : (Karangan)
Bahagian B : (Kefahaman)
Bahagian C : (Tatabahasa)
Bahagian D : (Rumusan)
Bahagian E : (Alih Bahasa)

Kertas 2 (Kesusasteraan) ( 3 jam)
Mengandungi lima bahagian:
Bahagian A : (Penghayatan Puisi Tamil Klasik)
Bahagian B : (Penghayatan Puisi Tamil Zaman Pertengahan)
Bahagian C : (Penghayatan Puisi Tamil Moden)
Bahagian D : (Penghayatan Prosa Tamil Moden – Esei)
Bahagian E : (Penghayatan Prosa Tamil Moden – Novel dan Cerpen)

No comments: