Wednesday, March 5, 2008

STPM Bahasa Arab

Kandungan
Mengandungi tiga bahagian,
iaitu bahasa, kesusasteraan dan ujian lisan.

Bentuk Peperiksaan
Semua kertas hendaklah dijawab dalam bahasa Arab.

Kertas 1 - Bahasa (3 jam)
Calon dikehendaki menjawab semua bahagian dalam kertas ini.
Bahagian Satu: Karangan
Bahagian Dua: Terjemahan
Bahagian Tiga: Kefahaman
Bahagian Empat: Meringkaskan Karangan
Bahagian Lima: Tatabahasa

Kertas 2 - Kesusasteraan (3 jam)
Terdiri daripada tiga bahagian.
Bahagian Satu: Puisi
Bahagian Dua: Prosa
Bahagian Tiga: Balaghah/Prama Sastera

Kertas 3 - Ujian LisanKertas ini menguji kecekapan membaca dan bertutur.

1 comment:

Anonymous said...

Assalamualaikum,
boleh saya tahu apakah buku rujukan bahasa arab yang digunakan untuk STPM..terima kasih