Wednesday, March 5, 2008

STPM Pengajian Am (900)

Bentuk Peperiksaan
Terdiri daripada dua kertas:

Kertas 1: Aneka Pilihan (2 jam)
Mengandungi 60 soalan aneka pilihan

Kertas 2: Esei (2 jam 40 minit)
Terdiri daripada empat bahagian:
Bahagian A - Karangan berorientasi sastera (300 - 350 patah kata)
Bahagian B - Karangan berorientasi sains (300 - 350 patah kata)
Bahagian C - Ubah bentuk petikan kepada graf/carta dan lain-lain
Bahagian D - Ubah bentuk graf/carta dll kepada karangan/rencana.

No comments: