Wednesday, March 5, 2008

STPM SEJARAH

Kandungan
Mengandungi dua bahagian:
Tamadun Dunia hingga Tahun 1800
Bahagian A : Tamadun Mesopotamia, Tamadun Mesir, Tamadun Hwang Ho, Tamadun Mohenjo Daro dan Harappa, Tamadun Arab, Tamadun Yunani, Tamadun Rom, Tamadun Graeco-Roman, Tamadun India, Tamadun China, Tamadun Melayu, dan Tamadun Barat.
Bahagian B : Tamadun Islam
Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963
Bahagian A : Malaysia
Bahagian B : Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur (Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Kemboja (Kampuchea), Vietnam, Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, India, Pakistan, Sri Lanka, China, dan Jepun ).

Bentuk PeperiksaanTerdiri daripada dua kertas:
Kertas 1 : Tamadun Dunia hingga Tahun 1800
Kertas 2 : Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, 1800-1963

No comments: