Wednesday, March 5, 2008

STPM Bahasa Melayu

Bentuk Peperiksaan
Terbahagi kepada dua kertas:

Kertas 1 : Aneka Pilihan (2 jam)
Mengandungi 60 soalan aneka pilihan.

Kertas 2 : Esei (3 jam)
Mengandungi empat bahagian:
Bahagian A - Karangan (50 markah)
Bahagian B - Rumusan (20 markah)
Bahagian C - Alih Bentuk Teks (15 markah)
Bahagian D - Analisis Kesalahan Bahasa (15 markah)

No comments: