Wednesday, March 5, 2008

STPM Ekonomi

KandunganPengenalan - membincangkan tentang masalah asas ekonomi, keluk kemungkinan pengeluaran, sistem ekonomi, analisis ekonomi dan alat analisis dalam ilmu ekonomi.
Mikroekonomi - membincangkan tajuk-tajuk seperti permintaan dan penawaran, keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran, teori permintaan dan perlakuan pengguna, teori pengeluaran dan kos pengeluaran, struktur pasaran dan penentuan harga dan output, teori agihan, dan peranan kerajaan.
Makroekonomi - membincangkan tajuk-tajuk seperti pengenalan kepada makroekonomi, perakaunan pendapatan negara, penentuan keseimbangan pendapatan negara, peranan wang dalam ekonomi, masalah makroekonomi dan dasar penstabilan, perdagangan dan kewangan antarabangsa, dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk PeperiksaanTerdiri daripada dua kertas:
Kertas 1 : Mikroekonomi (3 Jam)
Kertas 2 : Makroekonomi (3 Jam)

Kedua-dua kertas ini terdiri daripada empat bahagian:
Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan (30 markah)
Bahagian B : Soalan esei ringkas (30 markah)
Bahagian C : Soalan esei panjang (20 markah)
Bahagian D : Soalan kuantitatif ( 20 markah )

No comments: